همکاری با ما

فرصت های شغلی در ایده و نزد مشتریان

فرصتهای شغلی موجود درایده در حال حاضر به شرح جدول زیر می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با هر فرصت شغلی لطفاً بر روی آن کلیک نمایید و در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس hr@ideawebtest.ir ارسال نمایید یا از طریق وب سایت فرم استخدام را تکمیل نمایید.

ردیف

نام شرکت

شغل مورد نظر

تحصیلات 

حداقل سابقه کار

حداقل سن

آدرس ایمیل ارسال رزومه

1

آتیه متد کیش

حسابدار

لیسانس

2 سال

HR@bagsys.com

2

تن ریس

حسابدار

لیسانس

2 سال

HR@bagsys.com

3

صفا پخش

data base administrator

لیسانس

5 سال

35 سال

safaerp@gmail.com

4

Polo ralph lauren

حسابدار

لیسانس

3 سال

35 سال

HR@bagsys.com

5

Polo ralph lauren

system administrator

لیسانس

3 سال

35 سال

HR@bagsys.com

ارسال رزومه

ردیف

1

2

3

4

5

نام شرکت

آتیه متد کیش

تن ریس

صفا پخش

Polo ralph lauren

Polo ralph lauren

شغل مورد نظر

حسابدار

حسابدار

data base administrator

حسابدار

system administrator

تحصیلات

لیسانس

لیسانس

لیسانس

لیسانس

لیسانس

حداقل سابقه کار

2 سال

2 سال

5 سال

3 سال

3 سال

حداقل سن

35 سال

35 سال

35 سال

آدرس ایمیل ارسال رزومه

HR@bagsys.com

HR@bagsys.com

safaerp@gmail.com

HR@bagsys.com

HR@bagsys.com